You are here

Finnish Training Camp

นักกีฬายิงธนู จำนวน 2 คน ของทีม Finnish Archery จากประเทศฟินแลนด์ ขอเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ศูนย์ฝึกสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก ภายในพื้นที่สนามกีฬาหัวหมาก ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

Finnish Training Camp

Finnish Training Camp