You are here

ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (สุพรรณบุรีเกมส์)

การประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (พ.ศ. 2556) สุพรรณบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นาย สุพัฒน์ สุนทรพินิจ และรองผู้ว่า กกท. นายมนตรี ไชยพันธุ์ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้ร่วมตรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (สุพรรณบุรีเกมส์)

ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (สุพรรณบุรีเกมส์)

 ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (สุพรรณบุรีเกมส์)

ประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (สุพรรณบุรีเกมส์)