You are here

การฝึกยิงธนูเบื้องต้น

วีดีโอสอนการฝึกยิงธนูเบื้องต้น (Basic Archery Training)

 

คำแนะนำแรกของการฝึกหัดยิงธนู คือ ต้องอบอุ่นร่างกายประมาณ 10 – 15 นาที ให้กล้ามเนื้อเส้นสายได้เตรียมตัวพร้อมสำหรับออกแรง สำหรับจุดยืนถึงเป้าแต่ละเพศไม่เหมืนกัน ผู้ชายในการแข่งขันอยู่ที่ 90 เมตร และผู้หญิงอยู่ที่ 70 เมตร โดยมีวิธีการยิงดังนี้

 1. การยืน ยืนคร่อมเส้นยิง โดยให้เท้าแยกห่างกันประมาณ 1 ฟุต น้ำหนักตัวอยู่กึ่งกลางเท่าทั้งสอง และหันไหล่ด้านที่คันธนูเข้าหาเป้า

  การยืน ยืนคร่อมเส้นยิง  การยืน

 2. การเสียบลูกธนู เสียบลูกธนูที่จุดเสียบลูกธนูบนสาย ให้หางลูกธนูต่างสี ตั้งฉากกับสายธนูพร้อมกับลูกธนูกับที่พาด

  การเสียบลูกธนู

 3. การเกี่ยวสายธนู ใช้มือขวาเกี่ยวสายธนู โดยใช้นิ้วชี้เกี่ยวสายธนูอยู่ด้านบนของลูกธนู ให้นิ้วกลางและนิ้วนางเกี่ยวสายธนูอยู่ด้านล่างของลูกธนู โดยใช้ข้อแรกของนิ้ว

  การเกี่ยวสายธนู

 4. การเล็ง
  • การเล็งโดยไม่ใช้ศูนย์ ในขณะที่น้าวสายมาถึงจุดน้าวแล้วให้ใช้มือซ้ายที่ถือคันธนูชี้ไปทางทิศที่ต้องการจะยิง ให้แขนตั้งฉากกับลำตัวตลอดเวลา จะเล็งสูงให้เอียงสะเอวขึ้น จะเล็งต่ำให้เอียงสะเอวลง 

   การเล็งโดยไม่ใช้ศูนย์    ไม่ใช้ศูนย

  • การเล็งโดยใช้ศูนย์ ให้แนวสายตาขวาผ่านสายธนูที่ดึงมาที่จุดน้าว ผ่านศูนย์ที่คันธนู และให้ศูนย์ชี้อยู่ที่อยู่จุดบนเป้าที่ต้องการจะยิง

    การเล็งโดยใช้ศูนย 

 5. การน้าวสาย ยกคันธนูให้ตั้งฉากกับพื้น มือซ้ายจับคันธนูดันไปทางเป้าพร้อมกับน้าวสายธนูด้วยมือขวาจนถึงจุดน้าว

  การน้าวสาย

 6. การจับคันธนู ในกรณีที่เป็นคนถนัดขวาหรือตาเล็งเป็นตาขวา ให้จับที่มืจับบนคันธนูด้วยมือซ้าย โดยให้แหล่งธนูอยู่ด้านซ้าย

  คันธนู  การจับคันธนู

 7. การยิง เมื่อเล็งไปยังตำแหน่งบนเป้าที่ต้องการแล้วให้คลายนิ้วทั้งสามที่น้าวสายธนูอยู่โดยทีไม่ขยับส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

  การยิง

 8. การคงสภาพท่ายิง เมื่อปล่อยลูกธนูออกไปแล้วให้ยืนยิ่งอยู่ในท่าเดิมเล็งอยู่ที่เป้า จนกระทั่งลูกกระทบเป้า

  คงสภาพ