You are here

Recent content

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
PageWorld Archery Accredited Partner Training Centre's Proposal Objectives and Important Documents archery04 days 17 hours ago
PageFITA Accredited Partner Training Centre archery06 days 9 hours ago
PageWorld Archery Accredited Partner Training Centre's Opening Ceremony archery06 days 9 hours ago
Pageข่าวเกี่ยวกับสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย archery01 week 5 days ago
Pageข่าวสารกีฬาของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย archery01 week 5 days ago
Story2019 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage I in Bangkok, Thailand archery01 week 5 days ago
StoryArchery Navy Open 8th archery01 week 6 days ago
Storyการคัดเลือกนักกีฬายิงธนูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 archery02 weeks 1 day ago
Storyประกาศรายชื่อ และตารางการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาชุดซีเกมส์ รอบที่ 2 archery02 weeks 1 day ago
Pageระเบียบ/ประกาศต่างๆ ของทางสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย archery02 weeks 1 day ago
Storyการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๑ archery02 weeks 1 day ago
Storyประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 1/2562 archery01 month 3 weeks ago
Storyประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ archery02 months 2 weeks ago
Storyประกาศระเบียบการเก็บตัวเพื่อเตรียมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 30 archery02 months 2 weeks ago
Storyการประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 archery02 months 2 weeks ago
Story4th Seminar with Hoff Sensei archery02 months 2 weeks ago
Storyการอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 archery02 months 2 weeks ago
StoryWAA Executive Board meeting in Osaka archery02 months 2 weeks ago
StoryWA Executive Board Meeting with Conference Call archery02 months 2 weeks ago
Storyนักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2019 archery02 months 2 weeks ago
StoryTraining camp of Hiroshima Company Team in Bangkok archery02 months 2 weeks ago
Storyร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี คณะกรรมการโอลิมปิคลาว archery03 months 2 weeks ago
StoryThailand Judge Seminar 2018 archery03 months 2 weeks ago
Storyสำรวจสถานที่แข่งขันกีฬา IWAS World Games 2020 archery04 months 15 hours ago
StoryWA Coaching Course Level 1 archery04 months 16 hours ago

Pages