You are here

อุปกรณ์ของกีฬายิงธนู

  1. คันธนู
  2. ลูกธนู
  3. ที่ป้องกันแขน ( Arm Guard)
  4. แผ่นหนังรองนิ้วมือ
  5. ซองใส่ลูกธนู
  6. เป้ารองรับลูกธนู ในกรณีที่ฝึกซ้อมเอง