การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐

เรื่อง การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐
เรียน นักกีฬายิงธนูทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน ๑ ชุด

ด้วย สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้กาหนดวันแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก บริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

Download: ใบสมัคร และ จดหมายเชิญ

Condolence messages from Various Countries

World Archery Federation

World Archery Federation

HOT NEWS

น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขั้นตอนและวีดีโอการฝึกยิงธนูเบื้องต้น

2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok
2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok2017 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage II in Bangkok

World Archery Level 3 Coaching Course
World Archery Compound Training CampWorld Archery Compound Training CampWorld Archery Compound Training Camp

archery