การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2564

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2564 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย

สามารถ Download ผลการแข่งขัน

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

1. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v1.pdf

archery