การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑

Download: จดหมายเชิญ, ใบสมัคร

ด้วย สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้กาหนดวันแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก บริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

การสาธิตและการทดสอบยิง Bare Bow

การสาธิตและการทดสอบยิง Bare Bow ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 10:00-15:00น.

archery