You are here

17th ASEAN University Games

การแข่งขันรายการ 17th ASEAN University Games ระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคม 2557 ณ เมือง Palambang ประเทศอินโดนีเซีย สหพันธ์กีฬายิงธนูแห่งอาเซียนใต้จัดส่งฝ่ายเทคนิคไปช่วยจัดการการแข่งขัน และประสบผมสำเร็จดียิ่ง อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2560

17th ASEAN University Games

17th ASEAN University Games

17th ASEAN University Games

17th ASEAN University Games

17th ASEAN University Games