You are here

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ

การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศแบบมืออาชีพและการลงนามคำรับรองความร่วมมือการดำเนินงาน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการบริหารจัดการสมาคมกีฬา

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการบริหารจัดการสมาคมกีฬา

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการบริหารจัดการสมาคมกีฬา

 ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการบริหารจัดการสมาคมกีฬา