You are here

Meet The Press กีฬา เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17

นายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาได้ไปร่วมงานแถลงข่าว "Meet The Press กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2557" เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน

Meet The Press กีฬา เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 

 Meet The Press กีฬา เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17

 Meet The Press กีฬา เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17