You are here

2nd Fazza International Para Archery Championships – Dubai 2016

2nd Fazza International Para Archery Championships – Dubai 2016 ระหว่างวันที่ 13-19 มกราคม 2559 ณ ประเทศดูไบ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประทศไทยได้ส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมดังต่อไปนี้
1. นายเลิศพร แก่นจันทร์ ผู้ฝึกสอน
2. นางวาสนา คูทวีทรัพย์ นักกีฬาหญิงคันธนูโค้งกลับ
3. นางสาวรัชนี พันธ์ใหม่ นักกีฬาหญิงคันธนูทดกำลัง
4. นายหาญฤชัย เนตศิริ นักกีฬาชายคันธนูโค้งกลับ
5. นายเมธาสินธุ์ ชัยลิ้นฟ้า นักกีฬาชายคันธนูทดกำลัง

จำนวนประเทศ/ทีม/นักกีฬา ที่เข้าแข่งขัน จำนวน 15 ประเทศ ประกอบด้วย 1. แคนาดา 2.เชก
3.ฟินแลนด์ 4. ฝรั่งเศส 5. สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) 6.อินเดีย 7. อิหร่าน 8. อิรัก 9. เกาหลีใต้ 10.มอนเตเนโกร
11. เนเธอร์แลนด์ 12. โรมาเนีย 13. รัสเซีย 14. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 15. ประเทศไทย


ประเภททีมและบุคคล ประกอบด้วย จำนวนนักกีฬา จำนวนประเทศ
1. บุคคลชายคันธนูโค้งกลับโอเพ่น จำนวน 9 คน 8 ประเทศ
2. บุคคลหญิงคันธนูโค้งกลับโอเพ่น จำนวน 6 คน 5 ประเทศ
3. บุคคลชายคันธนูทดกำลังโอเพ่น จำนวน 11 คน 8 ประเทศ
4. บุคคลหญิงคันธนูทดกำลังโอเพ่น จำนวน 7 คน 7 ประเทศ
5. บุคคลชาย W1 Open จำนวน 4 คน 4 ประเทศ
6. บุคคลหญิง W1 Open จำนวน 3 คน 1 ประเทศ


สรุปผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเภท ดังนี้
1. นางวาสนา คูทวีทรัพย์ เหรียญทองบุคคลหญิงคันธนูโค้งกลับ Open
2. นายหาญฤชัย เนตศิริ อันดับที่ 6บุคคลชายคันธนูโค้งกลับ
3. นายเมธาสินธุ์ ชัยลิ้นฟ้า อันดับที่ 9บุคคลชายคันธนูทดกำลัง Open
4. นางสาวรัชนี พันธ์ใหม่ อันดับที่ 6บุคคลหญิงคันธนูทดกำลัง Open
5. เหรียญเงิน ประเภททีมผสมคันธนูโค้งกลับ (นายหาญฤชัย เนตศิริ และ นางวาสนา คูทวีทรัพย์)

2nd Fazza International Para Archery Championships

2nd Fazza International Para Archery Championships

2nd Fazza International Para Archery Championships

2nd Fazza International Para Archery Championships

2nd Fazza International Para Archery Championships