You are here

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้กาหนดวันแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๖ และ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก บริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย รายละเอียดดังจดหมายเชิญต่อไปนี้

Download: จดหมายเชิญ, ตารางแข่งขัน, และ ใบสมัคร

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

 การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557