You are here

นักกีฬายิงธนูร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายถิรชัย วุฒิธรรม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นผู้แทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องชาวไทยที่ได้อพยพมาพักอาศัยอยู่ที่ ศูนย์อพยพการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทยชุด ซีเกมส์ครั้งที่ 26 ได้เข้าร่วมในพิธีและร่วมช่วยเหลือในการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยมหาอุทกภัยในครั้งนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 10:00น.นักกีฬายิงธนูร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นักกีฬายิงธนูร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นักกีฬายิงธนูร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย