You are here

อวยพรวันคล้ายวันเกิด พลตรีโอสถ ภาวิไล

อวยพรวันคล้ายวันเกิด พลตรี โอสถ ภาวิไล อายุครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

อวยพรวันคล้ายวันเกิด พลตรีโอสถ ภาวิไล