You are here

นายกสมาคมฯ ร่วมงานอุปสมบทบุตรชาย พลตรี เดชา เหมกระศรี

นายกสมาคมฯ ร่วมงานอุปสมบทบุตรชาย พลตรี เดชา เหมกระศรี เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2554 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนายกสมาคมฯ ร่วมงานอุปสมบทบุตรชาย พลตรี เดชา เหมกระศรี

นายกสมาคมฯ ร่วมงานอุปสมบทบุตรชาย พลตรี เดชา เหมกระศรี

นายกสมาคมฯ ร่วมงานอุปสมบทบุตรชาย พลตรี เดชา เหมกระศรี

นายกสมาคมฯ ร่วมงานอุปสมบทบุตรชาย พลตรี เดชา เหมกระศรี