You are here

เชิญแข่งชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556

ด้วย สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้กาหนดวันแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก บริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้:

Download: ใบสมัคร และ Download: จดหมายเชิญ

เชิญแข่งชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556

เชิญแข่งชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556