You are here

Meet The Press กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 นายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ ได้รับเชิญจาก สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ไปร่วมแถลงข่าว "Meet The Press" กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 ณ ห้องประชุมรอด โพธิ์ทอง สนามกีฬแห่งชาติ ปทุมวัน เวลา 13:30 น.

Meet The Press กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27

Meet The Press กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27

Meet The Press กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27

Meet The Press กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27