You are here

อวยพรวันเกิด ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง อดีตนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวนโฆษะวินทะ นายกสมาคมฯ ได้ นำกรรมการบริหาร และคณะนักกีฬาทีมชาติมาร่วมอวยพรวันเกิดในครั้งนี้

อวยพรวันเกิด ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง

อวยพรวันเกิด ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง

อวยพรวันเกิด ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง

อวยพรวันเกิด ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง