You are here

แนะนำการใช้ธนูแก่ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สมาคมฯ ส่งผู้ฝึกสอน 2 คนคือ จ่าสิบตรีพิพัฒน์ ตลับแก้ว และอาสาสมัครทหารพราน ประหยัด มุกดาอ่อน แนะนำการใช้คันธนูให้กับท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก 

แนะนำการใช้ธนูแก่ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แนะนำการใช้ธนูแก่ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา