You are here

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู รุ่นที่ 1

ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 สมาคมฯ ได้รับการติดต่อ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ รุจิพงศ์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำนักศึกษาจำนวน 52 คน มารับการฝึกอบรมกีฬายิงธนูเบื้องต้น ณ สนามยิงธนูหัวหมาก โดยมีบรรดาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทีมชาติของสมาคมฯ มาช่วยอบรมให้ เวลา 9:00 น. - 11:45 น.

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู