You are here

ประชุมคณกรรมการพัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์กีฬายิงธนู

การประชุมคณกรรมการพัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์กีฬายิงธนู ระหว่างวันที่ 16 - 17 - 18 มีนาคม 2557 ณ กรุงไทเป จัดโดยสหพันธ์กีฬายิงธนูแห่งเอเชีย โดยมีนายสงวน โฆษะวินทะ รองประธานคนที่ 1 เป็นประธานในที่ประชุม

ประชุมคณกรรมการพัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์กีฬายิงธนู

ประชุมคณกรรมการพัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์กีฬายิงธนู

ประชุมคณกรรมการพัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์กีฬายิงธนู