You are here

รับรางวัลผู้บริหาร และองค์กรดีเด่นแห่งปี

เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายกสมาคมฯ ได้รับรางวัล และประกาศณียบัตร เป็นผู้บริหารแห่งปี และองค์กรดีเด่นแห่งปี ในงาน CEO Thailand Awards 2014 จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ Rajapark Institute ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

รับรางวัลผู้บริหาร และองค์กรดีเด่นแห่งปี

รับรางวัลผู้บริหาร และองค์กรดีเด่นแห่งปี

รับรางวัลผู้บริหาร และองค์กรดีเด่นแห่งปี

รับรางวัลผู้บริหาร และองค์กรดีเด่นแห่งปี