You are here

อบรมพัฒนาผู้ตัดสินยิงธนู Level 1

การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมพัฒนาผู้ตัดสินยิงธนู Level 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเชิญนายกสมาคมเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรม และมอบเกียรติบัตร ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 16:00 น.

สนามกีฬาสมโภชณ์เชียงใหม่

สนามกีฬาสมโภชณ์เชียงใหม่

สนามกีฬาสมโภชณ์เชียงใหม่

สนามกีฬาสมโภชณ์เชียงใหม่