You are here

ขอแสดงความยินดีกับ พลโท นรินทร์ ลักขณา ที่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ พลโท นรินทร์ ลักขณา ที่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมของกรมยุทธศึกษาทหารบก

ขอแสดงความยินดีกับ พลโท นรินทร์ ลักขณา

ขอแสดงความยินดีกับ พลโท นรินทร์ ลักขณา ที่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

ขอแสดงความยินดีกับ พลโท นรินทร์ ลักขณา

ขอแสดงความยินดีกับ พลโท นรินทร์ ลักขณา