You are here

อบรมผู้ฝึกสอน Level 1

การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรกีฬายิงธนูระดับชาติ ผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมมาร์ติน สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อบรมผู้ฝึกสอน Level 1

อบรมผู้ฝึกสอน Level 1

อบรมผู้ฝึกสอน Level 1

อบรมผู้ฝึกสอน Level 1

อบรมผู้ฝึกสอน Level 1

อบรมผู้ฝึกสอน Level 1