You are here

W.A. Judge Conference 2013

ได้มีการจัด W.A. Judge Conference 2013 ให้ผู้ตัดสิน เพื่ออบรมความรู้ใหม่ๆ ทุกคนที่เป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาติต้องเข้าอบรม 2 ปี ครั้ง ซึ่ง W.A. จะจัดที่ทวีปไหนก็ได้แล้วแต่โอกาสระหว่าง วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมบางกอก อินเตอร์เพลส กรุงเทพฯ

W.A. Judge Conference 2013

W.A. Judge Conference 2013

W.A. Judge Conference 2013

W.A. Judge Conference 2013