You are here

ระเบียบ/ประกาศต่างๆ ของทางสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

ระเบียบ/ประกาศต่างๆ | ข่าวสารกีฬาของสมาคมฯ | ข่าวสารทั้งหมด
การคัดตัวนักกีฬาชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 การคัดตัวนักกีฬาชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 news
ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐ ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐ news
การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐ การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐ news
การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเยาวชน เพื่อไปแข่ง Youth Olympic Games 2019 การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเยาวชน เพื่อไปแข่ง Youth Olympic Games 2019 news
รายการอบรม WA Partner Centre in Bangkok activities 2017 รายการอบรม WA Partner Centre in Bangkok activities 2017 news
รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาซีเกมส์ในรอบแรก (MQS) รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาซีเกมส์ในรอบแรก (MQS) news
การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 news
ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนู กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2555) ณ จังหวัดเชียงใหม่ [ฉบับแก้ไข]ระเบียบการคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่19 news
ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนู กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2555) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ราชื่อผู้รับรางวัลพิเศษ เพื่อเข้าแข่ง Indoor World Cup news
ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนู กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2555) ณ จังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 news
แสดงความชื่นชมนักกีฬาไทยในศึกซีเกมส์ จากคณะกรรมการโอลิมปิคฯ แสดงความชื่นชมนักกีฬาไทยในศึกซีเกมส์ จากคณะกรรมการโอลิมปิคฯ news
ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนู กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2555) ณ จังหวัดเชียงใหม่ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ 2558 news
ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนู กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2555) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์กีฬายิงธนูแห่งเอเซีย  
ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนู กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2555) ณ จังหวัดเชียงใหม่  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28  
ระเบียบการแข่งขันกีฬายิงธนู กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2555) ณ จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

 
การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาทีมสมาคมฯ และทีมชาติ 2557

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาทีมสมาคมฯ และทีมชาติ 2557