You are here

เชิญแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วย สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้กำหนดวันแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก บริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

ประเภทของการแข่งขัน

  1. ประเภทบุคคลทั่วไป Recurve Open (ชาย,หญิง)(คันOlympic Bow) ระยะ ๗๐ เมตร (๓๖ ลูก x ๒ รอบ) = ๗๒ ลูก
  2. ประเภทบุคคลทั่วไป Compound Open (ชาย,หญิง) ระยะ ๕๐ เมตร ( ๓๖ ลูก x ๒ รอบ ) = ๗๒ ลูก
  3. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือเทียบเท่า Compound (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร (๓๐ ลูกx๒ รอบ)=๖๐ ลูก
  4. ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลูก
  5. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลูก
  6. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น Recurve (ชาย,หญิง) ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลูก
  7. ประเภทประถมศึกษา Recurve (ชาย,หญิง)   ระยะ ๑๘ เมตร ( ๓๐ ลูก x ๒ รอบ ) = ๖๐ ลูก

Download: รายละเอียด, ระเบียบการเก็ยตัว, และใบสมัคร

 

เชิญแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙

เชิญแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙

เชิญแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙

เชิญแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙