You are here

ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬายิงธนูระยะ 18 เมตร ครั้งที่ 2

ตามที่สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันกีฬายิงธนูระยะ 18 เมตร ประจำปี 2554 ขึ้นจำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 มีกำหนดที่จะจัดในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ที่จะถึงนี้ แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันมีสถานการณ์นำ้ท่วมในหลายพื้นที่และอาจจะท่วมบริเวณหัวหมาก รามคำแหง และบางกะปิ ซึ่งทำให้การแข่งขันเกิดความไม่สะดวก สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไป โดยจะแจ้งวันแข่งขันใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส่วนการแข่งขันครั้งที่ 3 ยังคงมีการแข่งขันในวันที่ 24 ธันวาคม 2554 เช่นเดิม