You are here

ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐

ประกาศผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก บริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมภาพบรรยากาศการแข่งขันบางส่วน

Download: ผลการแข่งขัน 70 เมตร Recurve Open, 50 เมตร Compound Open, 18 เมตร Individual และ 18 เมตร Team

ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย