You are here

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเยาวชน เพื่อไปแข่ง Youth Olympic Games 2019

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเยาวชน เพื่อเตรียมคัดเลือกตัวให้ได้สิทธิไปแข่งขัน Youth Olympic Games 2019 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 9:00 - 17:00 น. ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ภายในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามหมายกำหนดการดังต่อไปนี้

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเยาวชน เพื่อไปแข่ง Youth Olympic Games 2019

การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเยาวชน เพื่อไปแข่ง Youth Olympic Games 2019