You are here

รับสมัครการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ด้วยสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้กำหนดวันแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่  ๑๐ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก บริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สามารถ Download จดหมายเชิญแข่งขัน และใบสมัคร หรือลงทะเบียนสมัครแข่งขัน Online:  https://forms.gle/geZKur7TU4hEXsjn9

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

หมายเหตุ  

  1. คันธนูประเภท  Barebow อนุญาตให้ทำการฝึกซ้อมระยะ ๒๕ เมตร 
  2. คันธนูประเภท Instinctive Bow อนุญาตให้ทำการฝึกซ้อมระยะ ๑๘ เมตร

ณ สนามกีฬายิงธนูหัวหมาก เฉพาะช่วงเวลาก่อนการแข่งขัน ๓ วัน คือ 
วันที่ ๘-๙–๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.