You are here

รายการ Meet The Press

รายการ Meet The Press จัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องความพร้อมของ 4 สมาคมกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 ลอนดอนเกมส์ ที่ห้องประชุมรอดโพธิ์ทองสนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555

รายการ Meet The Press

รายการ Meet The Press

รายการ Meet The Press

 รายการ Meet The Press

รายการ Meet The Press

รายการ Meet The Press

รายการ Meet The Press

รายการ Meet The Press