You are here

เืมืองไทยประกันชีวิตมอบกรมธรรม์ให้นักกีฬาทีมชาติไทย

มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัท เืมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย ในกีฬาลอนดอนโอลิมปิกเกมส์ ณ ห้อง 222 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 จัดโดยนายกสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ พล.ต. อินทรัตน์ ยอดบางเตย

เืมืองไทยประกันชีวิตมอบกรมธรรม์ให้นักกีฬาทีมชาติไทย

เืมืองไทยประกันชีวิตมอบกรมธรรม์ให้นักกีฬาทีมชาติไทย

เืมืองไทยประกันชีวิตมอบกรมธรรม์ให้นักกีฬาทีมชาติไทย