You are here

เลี้ยงอาหารเที่ยงนักกีฬาชุดชิงแชมป์เอเซียครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 สมาคมฯ ได้เลี้ยงอาหารเที่ยงระหว่างผู้ฝึกสอนต่างชาติกับนักกีฬา 7 คนชุดเตรียมการแข่งขันชิงแชมป์เอเซียครั้งที่ 19 หลังจากได้ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นมา 48 วันแล้ว

เลี้ยงอาหารเที่ยงนักกีฬาชุดชิงแชมป์เอเซียครั้งที่ 19

เลี้ยงอาหารเที่ยงนักกีฬาชุดชิงแชมป์เอเซียครั้งที่ 19

เลี้ยงอาหารเที่ยงนักกีฬาชุดชิงแชมป์เอเซียครั้งที่ 19

เลี้ยงอาหารเที่ยงนักกีฬาชุดชิงแชมป์เอเซียครั้งที่ 19