You are here

คุณสมคิด ปิ่นทอง เยี่ยมชมการฝึกซ้อม นักกีฬาชุดโอลิมปิค 2012

คุณสมคิด ปิ่นทอง รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมนักกีฬาชุดโอลิมปิก ลอนดอน 2012 โดยมี จอ.วิทยา ทำว่อง นักกีฬาชาย และนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์อีก 2 คน คือ นายสากล อินแก้ว และนางสาววาสนา คูทวีทรัพย์ รวมทั้งนายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ เป็นผู้ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555

คุณสมคิด ปิ่นทอง เยี่ยมชมการฝึกซ้อม นักกีฬาชุดโอลิมปิค 2012

คุณสมคิด ปิ่นทอง เยี่ยมชมการฝึกซ้อม นักกีฬาชุดโอลิมปิค 2012

 คุณสมคิด ปิ่นทอง เยี่ยมชมการฝึกซ้อม นักกีฬาชุดโอลิมปิค 2012

คุณสมคิด ปิ่นทอง เยี่ยมชมการฝึกซ้อม นักกีฬาชุดโอลิมปิค 2012

คุณสมคิด ปิ่นทอง เยี่ยมชมการฝึกซ้อม นักกีฬาชุดโอลิมปิค 2012

คุณสมคิด ปิ่นทอง เยี่ยมชมการฝึกซ้อม นักกีฬาชุดโอลิมปิค 2012