You are here

รับสมัครนักกีฬาชุดใหม่จากโรงเรียนปัญโญทัย

สมาคมฯ ได้รับสมัครนักกีฬาชุดใหม่จากโรงเรียนปัญโญทัย จำนวน 21 คน เริ่มวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13:00 - 15:30 น. ณ สนามยิงธนูสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก ในบริเวณ กกท.

01

รับสมัครนักกีฬาชุดใหม่จากโรงเรียนปัญโญทัย

01

01

1

01

01