You are here

เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 14

การแข่งขันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2556 ณ สนามรักบี้มหาวิทยาลัยเกษตรศา่สตร์ วิทยาลัยเชตบางเขน เป็นการแข่งขันร่วมกับสมาคมฯ โดยถือเป็นการแข่งขันสนามที่ 1 ในการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติชุด ซีเกมส์ ครั้งที่ 27 และนักกีฬาชุดสมาคมฯ ในการแข่งขัน " The First Asian Grand Prix " ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2556 อีกด้วย

เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 14

เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 14

เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 14

เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 14

เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 14

เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 14

เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 14