You are here

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

การประชุมใหญ่ สหพันธ์กีฬายิงธนูแห่งเอเชีย (AAF Congree 2011) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เนื่องจาก ประธานติดภาระกิจ ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ จึงให้นายสงวน โฆษะวินทะ รองประธานคนที่หนึ่งเป็นประธานแทน สาระสำคัญ วาระหนึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตนได้มีโอกาสพบประธาน O/C ของเมือง Incheon city จึงได้ฝากให้ท่านประธานผลักดันระบบการแข่งขันของ Compound ไว้เพื่อจะได้เพิ่มอีก 4 เหรียญทอง รวมกับระบบ Recurve ที่มีอยู่เป็น 8 เหรียญทอง ซึ่งประธานได้รับปากว่าจะพยายามบรรจุไว้ใน เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 17 ในปี พ.ศ. 2557

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2554 ณ กรุง Tehran ประเทศ Iran นักกีฬาไทยได้เหรียญทองแดงจาก Mix Team, Compound และ เหรียญเงินบุคคลชายคันธนูโค้งกลับพร้อมกับโคต้าโอลิมปิค ลอนดอนเกมส์ 1 ตำแหน่ง

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

 การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

 การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

 การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

 การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17

 การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 17