You are here

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำนักศึกษามารับการฝึกอบรมกีฬายิงธนู ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:30น. จำนวน 55 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ รุจิพงศ์ จนครบหลักสูตรได้รับมอบวุฒิบัตรร่วมอบรมทุกคน

 นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนูนักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู

นักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู