You are here

การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ภาค 1

การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ภาค 1 โดยจังหวัดปทุมธานีเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2556 ณ สนามยิงธนูหัวหมากภายในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนผู้ตัดสินซึ่งการแข่งขันได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีการประชุมผู้จัดการทีมในวันที่ 12 พฤษภาคม และการแข่งขันในวันที่ 13 พฤษภาคม ได้นักกีฬาภาค 1 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ภาค 1

การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ภาค 1

การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ภาค 1

การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ภาค 1

การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ภาค 1

 การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ภาค 1

การแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬา ภาค 1

01

การประชุมผู้จัดการทีมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 10:00 น.