You are here

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาที่สนามฝึกซ้อม

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาที่สนามฝึกซ้อม เพื่อเยี่ยมเยียนทีม นักกีฬาทีมชาติ ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 โดยมีนายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับ

ผู้ว่าการการกีฬา

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาที่สนามฝึกซ้อม

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาที่สนามฝึกซ้อม

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาที่สนามฝึกซ้อม