You are here

Dokki Shooting Club from Egypt ขอฝึกซ้อมยิงธนูที่ Bangkok Centre

ชมรมยิงธนู Dokki Shooting Club จากประเทศ Egypt ได้เดินทางมาขอฝึกซ้อมกีฬายิงธนูที่ Bangkok Traning Centre จำนวน 44 คน โดยมีนักกีฬา 40 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 2 กันยายน 2555

Egypt

Egypt

Egypt