You are here

นักกีฬาทีมชาติเวียดนามมาขอฝึกซ้อมที่สนามยิงธนูหัวหมาก

นักกีฬาทีมชาติของประเทศเวียดนามจำนวน 16 คน พร้อมผู้ฝึกสอน 1 คน ได้มาขอฝึกซ้อมกับผู้ฝึกสอนยิงธนูทดกำลัง นายเลิศพร แก่นจันทร์ ที่สนามยิงธนูหัวหมาก ระหว่างวันที่ 15-30 มกราคม 2556

นักกีฬาทีมชาติเวียดนามมาขอฝึกซ้อมที่สนามยิงธนูหัวหมาก

นักกีฬาทีมชาติเวียดนามมาขอฝึกซ้อมที่สนามยิงธนูหัวหมาก

นักกีฬาทีมชาติเวียดนามมาขอฝึกซ้อมที่สนามยิงธนูหัวหมาก

นักกีฬาทีมชาติเวียดนามมาขอฝึกซ้อมที่สนามยิงธนูหัวหมาก