You are here

Vietnam Training Camp

Team Leader 1 คน และ นักกีฬายิงธนู จำนวน 9 คน ของทีม Hanoi Archery จากประเทศเวียดนาม ขอเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ศูนย์ฝึกสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก ภายในพื้นที่สนามกีฬาหัวหมาก ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

Vietnam Training Camp

Vietnam Training Camp

Vietnam Training Camp

Vietnam Training Camp