You are here

การแข่งขันยิงธนู "World Cup Stage 1 in Shanghai"

การแข่งขันยิงธนู "World Cup Stage 1 in Shanghai" นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากประธานสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก Dr.Ugur แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนในตำแหน่งของตน ไปร่วมการแข่งขันระหว่าง วันที่ 12-16 เมษายน 2555 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 การแข่งขันยิงธนู "World Cup Stage 1 in Shanghai"

 การแข่งขันยิงธนู "World Cup Stage 1 in Shanghai"

การแข่งขันยิงธนู "World Cup Stage 1 in Shanghai"

 การแข่งขันยิงธนู "World Cup Stage 1 in Shanghai"

 การแข่งขันยิงธนู "World Cup Stage 1 in Shanghai"

 การแข่งขันยิงธนู "World Cup Stage 1 in Shanghai"

 การแข่งขันยิงธนู "World Cup Stage 1 in Shanghai"

การแข่งขันยิงธนู "World Cup Stage 1 in Shanghai" 

การแข่งขันยิงธนู "World Cup Stage 1 in Shanghai" 

01

01