You are here

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่มาเยี่ยมสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ คุณศิริวรรณ ปราศจากศัตรู และคณะได้มาเยี่ยมสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ต้องการฟื้นฟู กีฬายิงธนูให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ ซึ่งมีโครงการสร้างสนามยิงธนู

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่มาเยี่ยมสมาคมฯ

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่มาเยี่ยมสมาคมฯ

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่มาเยี่ยมสมาคมฯ