You are here

Recent content

TypeTitleAuthorRepliesLast updated
PageFITA Accredited Partner Training Centre archery03 years 7 months ago
PageWorld Archery Accredited Partner Training Centre's Opening Ceremony archery03 years 7 months ago
Story2019 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage I in Bangkok, Thailand archery03 years 8 months ago
StoryArchery Navy Open 8th archery03 years 8 months ago
Storyการคัดเลือกนักกีฬายิงธนูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 archery03 years 8 months ago
Storyประกาศรายชื่อ และตารางการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาชุดซีเกมส์ รอบที่ 2 archery03 years 8 months ago
Storyประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 1/2562 archery03 years 9 months ago
Storyประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ archery03 years 10 months ago
Storyการประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 archery03 years 10 months ago
Story4th Seminar with Hoff Sensei archery03 years 10 months ago
Storyการอวยพรผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 archery03 years 10 months ago
StoryWAA Executive Board meeting in Osaka archery03 years 10 months ago
StoryWA Executive Board Meeting with Conference Call archery03 years 10 months ago
Storyนักศึกษา ม.รังสิต มาฝึกอบรมยิงธนู 2019 archery03 years 10 months ago
StoryTraining camp of Hiroshima Company Team in Bangkok archery03 years 10 months ago
Storyร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี คณะกรรมการโอลิมปิคลาว archery03 years 11 months ago
StoryThailand Judge Seminar 2018 archery03 years 11 months ago
Storyสำรวจสถานที่แข่งขันกีฬา IWAS World Games 2020 archery03 years 11 months ago
StoryWA Coaching Course Level 1 archery03 years 11 months ago
Story19th ASEAN University Games Myanmar 2018 archery03 years 11 months ago
Storyการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑ archery04 years 2 weeks ago
Storyนักกีฬาทีมชาติเข้าชมภาพยนตร์ Robin Hood archery04 years 2 weeks ago
Storyนักกีฬาเหรียญเงิน ยูธโอลิมปิคเข้ารับรางวัลจากคณะกรรมการโอลิมปิคฯ archery04 years 3 weeks ago
Story7th South East Asian Open Archery Tournament in Myanmar archery04 years 3 weeks ago
Pageศูนย์ฝึกกีฬายิงธนูภาคเหนือ archery04 years 1 month ago

Pages