You are here

การประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิคฯและอวยพรวันเกิดท่านประวิตร

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย

การประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิคฯและอวยพรวันเกิดท่านประวิตร

การประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิคฯและอวยพรวันเกิดท่านประวิตร

การประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิคฯและอวยพรวันเกิดท่านประวิตร

การประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิคฯและอวยพรวันเกิดท่านประวิตร

การประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิคฯและอวยพรวันเกิดท่านประวิตร