You are here

เป็นประธานเปิดการแข่งขัน 2020 AF Archery Open Championships

ท่านนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิงธนูรายการ 2020 AF Archery Open Championships ในวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณสนามยิงธนูเอเอฟ จัดโดย ชมรมยิงธนูเอเอฟอาเชอรี่คลับ

เป็นประธานเปิดการแข่งขัน 2020 AF Archery Open Championships

เป็นประธานเปิดการแข่งขัน 2020 AF Archery Open Championships

เป็นประธานเปิดการแข่งขัน 2020 AF Archery Open Championships

เป็นประธานเปิดการแข่งขัน 2020 AF Archery Open Championships

เป็นประธานเปิดการแข่งขัน 2020 AF Archery Open Championships

เป็นประธานเปิดการแข่งขัน 2020 AF Archery Open Championships