You are here

ประชุมคัดเลือกบุคลากรเพื่อชิงตำแหน่งผู้บริหารสหพันธ์กีฬาระดับโลก

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน พ.2563 ได้มีการประชุมหารือ ระหว่าง นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ และ ท่านพลตรี โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (สมาชิกวุฒิสภา, และ ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซี่ยน) เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม เข้าชิงตำแหน่งผู้บริหารสหพันธ์กีฬาระดับโลก

ประชุมคัดเลือกบุคลากรเพื่อชิงตำแหน่งผู้บริหารสหพันธ์กีฬาระดับโลก

ประชุมคัดเลือกบุคลากรเพื่อชิงตำแหน่งผู้บริหารสหพันธ์กีฬาระดับโลก